Waar je geboren wordt en opgroeit, kan een grote impact hebben op je verdere levensloop. Vooral in Brussel zien we dat deze factor een grote rol speelt op de ontwikkeling van jongeren. De bestaande kloof tussen die jongeren en de bedrijfswereld wordt enkel maar groter, wat op zijn beurt hun toekomstperspectieven kan beperken. Door jongeren echte kansen te bieden en hen in aanraking te brengen met de professionele wereld via de weekendschool en het alumninetwerk, streeft TADA naar gelijke kansen voor jongeren. Inclusie is voor TADA dus een belangrijk doel dat we op verschillende manieren nastreven.

Credit: Martin Godfroid

Waarom tada?

TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) zet zich in om het gat van onderwijsongelijkheid in Brussel te verkleinen. We bieden de jongeren in de weekendschool interactieve workshops aan die gegeven worden door actieve professionals uit verschillende sectoren. Het doel is daarbij niet alleen om de kinderen een onvergetelijke zaterdag te bezorgen, maar ook om hen in contact te brengen met verschillende beroepen en hen zo te motiveren om hun dromen na te streven en hun school af te maken.

Daarnaast krijgen de jongeren die het driejarige weekendschool-traject doorlopen via het alumni-netwerk concrete kansen om die dromen nog concreter te maken. Stagemogelijkheden bij advocatenbureaus, trainingen bij de Amerikaanse ambassade of bedrijfsbezoeken bij verschillende van onze partners helpen de jongeren hun passie te vinden en concreet te maken.

70% van de jongeren met een sociaal kwetsbare achtergrond zal de middelbare school met vertraging afmaken, wat resulteert in een grotere kans op vroegtijdig school verlaten. 60% van de vroegtijdig schoolverlaters is werkloos.
Bronnen: (1) CFWB; (2) Duquet et al.; (3)Vaes (2019)

echte kansen voor onze jongeren

Het belang van deze workshops kan niet genoeg benadrukt worden. Kinderen uit minderbedeelde buurten hebben vaak niet dezelfde toegang tot rolmodellen en mentoren als kinderen uit welvarende buurten. Dat is één van de grootste bronnen van onderwijsongelijkheid. Dit kan leiden tot gevoelens van ontmoediging en een gebrek aan vertrouwen in hun eigen kunnen of in de maatschappij.

Bovendien bieden de workshops jongeren de mogelijkheid om hun horizontale vaardigheden te ontwikkelen die hen kunnen helpen slagen in het leven. Door middel van interactieve activiteiten leren ze onder meer problemen op te lossen, kritisch te denken en te communiceren met anderen.

Credit: Martin Godfroid

Meer lezen over TADA? Bekijk hier waarom het belangrijk is om samen te werken met lokale partners zoals Maison Dandoy. Hier ontdek je waarom digitale inclusie een belangrijke pijler is voor TADA-jongeren. Vergeet ook zeker niet naar onze TADA Talks podcast te luisteren over het Women2women-project.

Share This