Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Brussel? Een groeiende bezorgdheid voor zowel de Brusselaars als organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de Brusselse gemeenschap. BRAL, een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel, lanceerde recent het project ExpAIR. Dit initiatief tracht de luchtvervuiling in Brussel nauwkeuriger in kaart te brengen door 24 extra meetpunten toe te voegen aan het reeds bestaande meetnetwerk. Dit maakt een betere modellering van NO2 in het hele Brusselse Gewest mogelijk. Een TADA-klas in Sint-Joost heeft het meterschap over een van de meetpunten en kreeg zo de kans om in een atelier van BRAL meer te leren over luchtkwaliteit. In onderstaande video ontdek je meer over deze leerrijke dag.

Verreikende resultaten

De eerste resultaten van ExpAIR zijn veelzeggend. Ze onthullen dat op verschillende plaatsen in Brussel de Europese luchtkwaliteitsnormen waarschijnlijk worden overschreden. Verder tonen de gegevens aan dat verkeer en weer een aanzienlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit, met lagere NO2-waarden in de zomer dan in september.

Relatie tot armoede

Maar waarom is dit zo belangrijk? Volgens Médor is er een verontrustende relatie op te merken tussen luchtkwaliteit en armoede in Brussel. Uit analyses blijkt dat sommige buurten niet alleen te kampen hebben met lage inkomens en slechte gezondheid, maar ook met een vervuild leefmilieu. Sint-Joost, bijvoorbeeld, is een van de kleinste en dichtstbevolkte gemeenten in het Brussels Gewest, waar armoede en luchtvervuiling hand in hand gaan.

De gevolgen van deze ongelijkheden zijn duidelijk. Brussel kent een sterke kloof tussen welvarende en kwetsbare wijken, waarbij de gezondheid van de inwoners direct wordt beïnvloed door de kwaliteit van het leefmilieu. Luchtvervuiling is hierbij een van de vele signalen van armoede die niet altijd direct zichtbaar zijn.

Nood aan collectieve actie

Bovenstaande bevindingen benadrukken de nood aan collectieve actie om de luchtkwaliteit van Brussel te verbeteren en de bestaande ongelijkheden te verminderen. Door samen te werken kunnen we streven naar een gezondere en rechtvaardigere stad waarin iedereen gelijke kansen heeft. ExpAIR biedt niet alleen inzicht, maar ook een kans om deze uitdagingen aan te pakken en een positieve verandering teweeg te brengen. Laten we samen streven naar een schoner en gezonder Brussel voor alle Brusselaars.

Hoe zit het met de luchtvervuiling in jouw buurt? Bekijk de interactieve kaart.

Prikkelt bij jou ook de drang om jou in te zetten voor Brusselse jongeren? Contacteer ons!

Meer weten over onze impactvolle partnerschappen? Ontdek hoe we toekomstperspectief bieden aan jongeren door onder andere onze samenwerking met Royale Union Saint-Gilloise.

Bronnen: Médor en BRAL

Share This