In de periode waarin TADA zijn tiende verjaardag vierde, werd in samenwerking met KANAL het project “Openluchtmuseum” geboren. Het openluchtmuseum waarborgt een fototentoonstelling die tot stand werd gebracht in samenwerking met 100 TADA-jongeren tussen 10 en 14 jaar. Zij toonden hun creativiteit en artistieke kant door zelf te achterhalen wat Brussel hen te bieden heeft. De jonge kunstenaars legden unieke beelden vast met een camera, bijgestaan door kunstenares Larissa Vanhee. De intrigerende fotoreportage is sinds 1 augustus 2023 aan de Akenkaai en in het metrostation Ijzer te zien en exposeert meer dan 250 foto’s die Brussel tonen vanuit een jongerenperspectief, met als doel de stad te waarderen als een expositieruimte van kunst in alledaagse omgevingen.

Een fotografische verkenning

In de workshops over kunst, onder leiding van fotografe Larissa Vanhee, werden de jongeren aangemoedigd hun individuele ervaringen met kunst en cultuur te delen, kregen ze een introductie tot de reeds aanwezige kunst in het KANAL-museum en volgden ze een fotografie-initiatie. Hierna gingen ze zelf aan de slag met hun eigen spiegelreflexcamera. Al wandelend verkenden de TADA-kinderen de stad om unieke beelden te creëren die hun persoonlijke perspectief op de stad reflecteren. De jongeren werden hierbij gestimuleerd om verschillende vaardigheden te verkennen en te experimenteren met een eigen visueel taalgebruik. Daarbij richten ze zich op elementen die hen verrassen, ongeacht of ze die als mooi of lelijk, alledaags of buitengewoon ervaren.

Na elke workshop vond een nabespreking plaats, waarin de jongeren de kans kregen om hun ervaringen en meningen over de resultaten uit te wisselen met elkaar en de kunstenares. Dit proces van reflectie stelde hen in staat na te denken over wat ze hadden geleerd en hoe ze hun artistieke vaardigheden en begrip van kunst nog konden verbeteren. De jongeren selecteerden hierna welke foto’s ze tentoon wilden stellen, en dus welke boodschap ze wensten te delen met de bredere Brusselse gemeenschap.

Een essentieel aspect van dit project was de betrokkenheid van de jongeren in het creatieve proces, waarbij ze zelfstandig keuzes maakten in materiaal, boodschap en vorm. Dit zorgde voor een gevoel van eigenaarschap over hun creaties.

Verankering in de Brusselse samenleving

De kunstwerken worden tentoongesteld op openbare plaatsen, zoals het MIVB-station Ijzer en de werfomheining aan de Akenkaai, en blijven toegankelijk voor toevallige passanten, inwoners en de bredere Brusselse gemeenschap. Het zijn tastbare herinneringen aan het project die fungeren als medium voor dialoog en reflectie over kunst en cultuur in de Brusselse samenleving. De tentoonstelling binnen het metrostation Ijzer creëert een dialoog tussen metroreizigers, kinderen en jongeren, wat resulteert in een uitwisseling van perspectieven tussen generaties. Hiermee speelt het project direct in de hand van TADA om inclusie in de samenleving te vergroten door verschillende werelden elkaar te laten ontmoeten.

KANAL en TADA lanceren samen openluchtmuseum
Foto credits: Kanal

Krachtige samenwerking

In onze weekendscholen komen jongeren wekelijks in aanraking met verschillende beroepen en disciplines, waaronder fotografie. In lijn met TADA’s focus op zelfsturing en creatieve expressie, liet dit initiatief hen zelf in de huid van een kunstenaar kruipen om zo persoonlijke kunst te creëren en kunst als beroep te ontdekken.

Stichting KANAL, de grootste culturele instelling in Brussel, streeft naar het creëren van een inspirerende plaats voor cultuur en interactie, met als doel de bruisende Brusselse kunstscene te belichten en daarmee bij te dragen aan het culturele aanzien van de hoofdstad. Als kunstinstelling speelde KANAL een cruciale rol bij de organisatie van de workshops en tentoonstellingen. Hun expertise in kunst en cultuur, evenals sterke aanwezigheid in de stad, hebben bijgedragen aan het verankeren van de projectresultaten. Deze samenwerking leert ons dat kunst een krachtige hefboom kan zijn voor gemeenschapsontwikkeling en sociale verandering. Het benadrukt het belang van creativiteit en culturele expressie als instrumenten om problemen aan te pakken, verbindingen te smeden en talent te cultiveren, en toont aan hoe cultuur, kunst en educatie kunnen samenkomen om duurzame verandering in gang te zetten en jongeren te inspireren.

Meer te weten komen over TADA? Lees hier over onze missie als non-profit en ontdek hoe we streven naar gelijke kansen voor jongeren aan de hand van onder andere onze samenwerking met Maison Dandoy.

Share This