De Koning Boudewijnstichting heeft het Peer2Peer-platform gelanceerd, een digitaal initiatief gericht op het verbinden van individuen en organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke verandering.

Het Peer2Peer-platform biedt de mogelijkheid om enerzijds als individu of als bedrijf een rechtstreekse donatie te doen en anderzijds om zelf een actie op te zetten om fondsen te werven voor een specifiek project, waaronder TADA. Acties kunnen gedeeld worden met de community en het platform biedt de mogelijkheid om vrienden, familie en collega’s uit te nodigen om deel te nemen aan je campagne. Op een interactieve manier kunnen gebruikers per project gemakkelijk zien hoeveel donaties er zijn en van wie deze afkomstig zijn. Daarnaast kan men ook zien welke fundraising-acties er zijn opgezet en hoeveel geld er reeds is ingezameld voor het project.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die zich inzet voor een betere samenleving en zorgt voor structurele verandering en vernieuwing. Dit doen ze door het delen van kennis en onderzoeksresultaten, het organiseren van debatten, het samenbrengen van mensen met verschillende visies en het sensibiliseren van beleidsmakers rond verschillende thema’s zoals sociale rechtvaardigheid & armoede, maatschappelijk engagement, onderwijs & talentontwikkeling, milieu & biodiversiteit, enzovoort.

Maatschappelijke impact

Het Peer2Peer-project draagt bij aan de financiële ondersteuning van uiteenlopende maatschappelijke projecten door middel van fondsenwerving. Daarnaast versterkt dit initiatief de samenwerking tussen organisaties en individuen met gedeelde doelen en faciliteert het de uitwisseling van ideeën en best practices zodat gebruikers van elkaars ervaringen kunnen leren.

Een sportieve uitdaging? Trouwplannen? Of ben je binnenkort jarig? Een actie opzetten is mogelijk voor eender welke reden. Zet zelf ook een actie op en word lid van de gemeenschap van fondsenwervers van TADA.

Lees hier meer over de missie van TADA en hoe we streven naar gelijke kansen voor jongeren.

Share This