Micro-agressies door de bril van onze alumni

Hoe om te gaan met dagelijkse discriminatie kwam al eerder aan bod op onze website. Vaak zit die discriminatie verdoken in subtiele, onbewuste opmerkingen of gebaren, die we microagressies noemen. Ze zijn zo spontaan dat ze normaal kunnen lijken, maar als we er even bij stilstaan merken we op dat ze komen vanuit aangeleerde denkwijze. Enkele van onze alumnae delen hun ervaringen en vertellen waarom het belangrijk is hierbij stil te staan.

Soorten microagressies

Terwijl het bij de ene eerder over huidskleur gaat, ervaart de andere opmerkingen over haar etniciteit. ‘Je bent mooi voor een zwart meisje’ is een typisch voorbeeld. Nog een ander onderwerp dat werd aangesneden was seksisme, waarbij de alumna te horen kreeg wat ze als vrouw wel en niet kon dragen. Micro-agressies kunnen dus op verschillende minderheidsgroepen slaan.

Druppel in een emmer die overloopt

Je denkt misschien: hoe schadelijk kunnen zo’n dagelijkse opmerkingen zijn? Hoewel ze subtiel en triviaal kunnen lijken, hebben ze een enorme impact. Shehrazade getuigt dat zo’n opmerking niet zo makkelijk van je af te schudden valt en op die manier complexen opbouwt die je jarenlang kan meedragen. Vaak gebeurt dit zonder dat de gever van die opmerking hierbij stilstaat of zich van kwaad bewust is. Meer nog; de persoon die de uitspraak doet is vaak maar een druppel, maar in een emmer die al aan het overlopen is. Daarom is het belangrijk om micro-agressies bespreekbaar te maken, ons ervan bewust te maken en erop te anticiperen.

Hoe kan je omgaan met micro-agressies?

Hoewel zo’n opmerkingen hard kunnen binnenkomen, verduidelijkt Sundus dat ze ook weet dat zulke uitspraken vaak niet slecht bedoeld zijn. In veel gevallen komen die opmerkingen uit onwetendheid. Sundus biedt de mensen graag een constructief weerwoord, zodat ze zich ervan bewust worden.

Natalia vertelt dat ze vandaag zelf veel meer stilstaat bij haar uitspraken, sinds haar eigen ervaringen met micro-agressies. Voor haar is het belangrijk om in een conversatie op een positieve manier na te denken over wat we elkaar kunnen bijbrengen. Op die manier kunnen we streven naar meer inclusie.

Wil jij ook meer doen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Onze workshops

Zin om actie te ondernemen? Onze workshops zijn bedoeld voor iedereen in een coachende of toezichthoudende rol – of je nu een leraar, sportcoach of teamleider bent.

Share This