Genderdiversiteit op de werkvloer

De genderkloof op het werk bestaat nog altijd. Nochtans zijn de voordelen die een bedrijf kan halen uit een inclusief en divers personeelsbestand al in meerdere studies aangetoond: diversiteit op de werkvloer levert een bedrijf meer omzet, vernieuwing en innovatie, en trouwe werknemers op. Wat kunnen bedrijven beter doen om het probleem aan te pakken? Enkele tips van experten uit het TADA-netwerk.


Françoise Chombar, CEO van chipontwikkelaar Melexis en één van onze TADA-donoren, hecht als Vlaamse bedrijfsleider veel belang aan diversiteit op de werkvloer. “
Bewustwording is de eerste stap naar diversiteit en inclusie op de werkvloer”, zegt ze. “Om meer vrouwen aan te trekken en te houden, moeten werkgevers zich ervan bewust zijn dat vrouwen anders in het leven staan en anders denken dan mannen. Tegelijk is dat een rijkdom waar bedrijven van kunnen profiteren. Als je diverse teams hebt, krijg je een bredere waaier aan ideeën en kan je betere producten en diensten aanbieden die meer mensen aanspreken. Het is niet verstandig om je product volledig door mannen te laten bedenken, ontwikkelen en verkopen als de markt ook voor de helft uit vrouwen bestaat.”

“Bewustwording is de eerste stap naar diversiteit en inclusie
op de werkvloer.”

Françoise Chombar

CEO van Melexis en TADA-donor

 Meten is weten

Omdat bedrijven niet altijd weten waar ze staan op vlak van genderdiversiteit, ontwikkelde Vlerick Business School samen met KLIQ, het vormingscentrum van çavaria, een inclusiescan waarmee Belgische bedrijven hun seksuele en genderdiversiteit kunnen meten. “Met de scan worden zowel de sterke punten als werkpunten van een organisatie in kaart gebracht, naast concrete veranderingen die een bedrijf kan doorvoeren”, zegt Angie Van Steerthem, onderzoeker bij Vlerick en TADA-adviseur.

“Meten is weten. Als bedrijven hun inspanningen niet meten en bijhouden, kan niemand aangesproken worden als bepaalde doelstellingen niet worden bereikt, of kunnen mooie verwezenlijkingen niet worden aangetoond.”

Pas na een grondige bedrijfsanalyse kan een concreet stappenplan uitgewerkt worden. Toch is het niet alleen aan bedrijfsleiders om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt weg te werken, zo blijkt uit de studie Women on the move van Vlerick, UGent en JUMP, een Belgische organisatie die vrouwen begeleidt in hun loopbaan. De oorzaak van de genderloopbaankloof ligt niet alleen bij bedrijven, de maatschappij of het individu. 

“Het is een samenspel van drie niveaus: maatschappij, bedrijf en individu.”

Waar beginnen?

 

Om de genderloopbaankloof te verkleinen moet dus op verschillende niveaus tegelijk worden ingegrepen. Maar hoe precies? “Bij Melexis zijn we een genderneutraal bedrijf, dat is bewezen door een onafhankelijke studie. We waken constant over gelijke kansen voor iedereen. Getuige daarvan is dat de genderratio bij de teamleads dezelfde is als in onze gehele community, dat we momenteel 4 vrouwen op 9 in het directiecomité hebben en 3 vrouwen op 5 in onze Raad van Bestuur. Idealiter willen we alles zo dicht mogelijk bij 50/50 brengen”, zegt Françoise Chombar. 

   3 dingen die Melexis bewust toepast bij de aanwervingsprocedure:

   • bij het uitschrijven van vacatures houden we er rekening mee dat bepaalde woorden anders resoneren bij vrouwen dan bij mannen;
   • bij sollicitatiegesprekken stellen we een divers interviewpanel samen;
   • we bieden zowel mannen als vrouwen flexibiliteit aan qua werkuren zodat ze hun levensbalans zelf kunnen bepalen.

   Uit de Women on the move-studie blijkt ook het belang van een goede HR-afdeling en de verantwoordelijkheid van het top-management om een cultuur te creëren waar werknemers worden geaccepteerd. 

    Enkele ideeën uit de studie die vrouwen in het middenmanagement door het glazen plafond heen kunnen helpen:

    • mentoringprogramma’s aan te bieden voor vrouwen 
    • een bonus geven aan HR of het top-management om diversiteitsdoelstellingen halen 

    Wist je dat…
    JUMP verschillende toolkits aanbiedt om bedrijven te helpen streven naar gendergelijkheid?


    « 
    Het kan ook helpen als organisaties een intentieverklaring opstellen
    en ondertekenen om duidelijk te communiceren dat ze willen streven
    naar een gendergelijke organisatie. »

    Isabella Lendarduzzi, oprichter van JUMP en TADA-supporter

    Ook op persoonlijk niveau zijn er hordes te nemen. Ambitieuze vrouwen moeten ook durven zoeken naar oplossingen. “Ik heb me vaak schuldig gevoeld”, zegt Françoise Chombar, die ook moeder is van drie kinderen. “Emotioneel was dat soms lastig. Maar je moet jezelf dat perfectionisme ook niet opleggen. Het is oké om af en toe een bad hair day te hebben en je huis erbij te hebben liggen als een slagveld.”

    Uit bovenstaande voorbeelden mag duidelijk zijn dat één eenvoudige oplossing niet bestaat. De sleutel tot verandering ligt eerder bij een combinatie van verschillende initiatieven met het engagement en de mindset van beleidsmakers, managers en werknemers. En we gaan elk jaar een stapje vooruit. Maar wist je dat we aan het huidige tempo nog 100 jaar moeten wachten op gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Het is tijd om actie te ondernemen, ieder voor zich. Wat kan jij doen?

    Hierbij enkele tips die je kunnen inspireren voor acties in verband met gendergelijkheid op het werk:
    • Kijk eens naar deze TEDtalk. Als expert in gelijke kansen geeft Sara Sanford bedrijven tips en inspiratie om verder te gaan dan enkel goede bedoelingen.
    • Doe mee aan het IamRemarkable-initiatief van Google, dat vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen op de werkplek aanmoedigt om hun vaardigheden en resultaten te laten zien.
    • Gebruik de KLIQ Inclusiescan, een instrument dat het huidige niveau van genderdiversiteit in uw organisatie meet.
    • Bekijk de Toolkit van Jump, met tal van hulpmiddelen om een inclusieve werkplek op te bouwen.
    • Bekijk het Instagram-profiel van Charlie Dewulf, een gastdocent bij TADA die haar sociale media gebruikt om diversiteit in al zijn vormen (geslacht, achtergrond…) te promoten. Ze opent de discussie op een eenvoudige manier (via Disney-tekenfilms bijvoorbeeld). Kijk bijvoorbeeld deze over de evolutie van Barbie.

    TADA NETWORKING LUNCHBREAK

    Benieuwd naar meer? Doe mee aan de TADA networking lunchbreak: een gratis online sessie waar we inspiratie en ideeën over inclusie uitwisselen.

    Share This