Investeren in talent met Janssen en Bain & Company

We spraken met Peggy Van Casteren van Janssen Pharmaceutica en Kande Kazadi van Bain & Company al over teruggeven aan de samenleving. In dit artikel maak je verder kennis met de twee TADA-supporters en hun visie op de samenwerking. Ze vertellen ons meer over waarom ze als bedrijf geld en tijd investeren in de TADA-jongeren en het Brussel van morgen. ‘Alle talenten zijn nodig’ is de insteek.

Investeren in onze eigen toekomst

België is een kenniseconomie, waarbij menselijk kapitaal en talent een cruciale rol speelt. Om een ambitieuze toekomst waar te maken, gaan we alle talenten nodig hebben. Daarom is het belangrijk om niet alleen in te zetten op remediëring, maar vooral op preventief oplossen en onderwijsgelijkheid. “Door in te zetten op jongeren, investeren we immers in onze eigen werknemers van over 10 jaar,” benadrukt Kande Kazadi.

“Het is geen kwestie van goeddoenerij, het is een kwestie van noodzaak.”

Samen kunnen we het verschil maken

In deze video nemen Kande en Peggy vanuit hun eigen naam het diversiteits- en inclusiebeleid van hun bedrijf onder de loep. Ze vertellen eerlijk over de stand van zaken en hun ambities om als bedrijf mee een positieve impact te maken zodat iedereen zich betrokken voelt en het bedrijf een duidelijke afspiegeling is van de maatschappij. Zoals er al grote stappen werden gezet omtrent gendergelijkheid, zo willen deze changemakers ook andere ondergerepresenteerde groepen meer kansen geven.

Verantwoordelijkheid van iedereen

Beide koplopers pleiten ook voor een privaat-publieke samenwerking, waarin vzw’s, bedrijven én overheid samen naar oplossingen zoeken.

Uit een bredere pool selecteren, laat meer toptalent bovenkomen

Eén van de initiatieven die Kande Kazadi samen met TADA nam om vooroordelen tegen te gaan, zijn de stages bij Bain & Company voor 18-jarigen, wat hij ook al in ons eerste stuk vermeldde.

Bain & Company heeft een erg streng recruteringbeleid en wil werken met “de besten van de beste”. Daardoor helpt het om als toekomstig consultant op je CV een buitenlandse stage te hebben, of bijvoorbeeld een studie aan een gerenommeerde instelling. Je bewijst je carrièreplan en ambitie door grootste onderscheiding, buitenschoolse activiteiten met verantwoordelijkheid of door het volgen van verschillende zomerprogramma’s. En liefst een combinatie van alle bovenstaande.

Alleen… niet alle jongeren groeien op met de kansen om dat soort adelbrieven voor te leggen.

Misschien schuilt er wel dezelfde ambitie, leiderschapscapaciteit en oplossingsgerichtheid in iemand die dat niet kon tonen via een academisch parcours. Om tegen te gaan dat het bedrijf enkel selecteert uit een subgroep biedt Bain & Company stages aan voor jongeren in de eerste jaren van hun studies. Op die manier kan de kennismaking en begeleiding vroeger plaatsvinden en worden ze niet op voorhand uitgesloten van het selectieproces. Zo kunnen  ook zij ingang vinden bij bedrijven die traditioneel moeilijker toegankelijk zijn.

Vond je dit artikel interessant? Benieuwd naar het 3de deel? Samen met Kande en Peggy spraken we over onbewuste vooroordelen. Welke vooroordelen hadden zij bij hun eerste ontmoeting met TADA?

TADA NETWORKING LUNCHBREAK

Benieuwd naar meer? Doe mee aan de TADA networking lunchbreak: een gratis online sessie waar we inspiratie en ideeën over inclusie uitwisselen.

Share This