De luchtkwaliteit in Brussel onderzoeken met BRAL

De luchtkwaliteit in Brussel onderzoeken met BRAL

ExpAIR is het nieuwe project van stadsbeweging BRAL dat de luchtkwaliteit in Brussel beter in kaart tracht te brengen. Hiervoor voegden ze 24 extra meetpunten toe aan het reeds bestaande meetnetwerk. Een TADA-klas in Sint-Joost heeft het meterschap over één van de meetpunten van het project en kreeg zo de kans om in een atelier van BRAL meer over luchtkwaliteit te leren.

Terugblik op 2023: 10 jaar TADA

Terugblik op 2023: 10 jaar TADA

We blikken terug op 2023, het jaar waarin TADA 10 kaarsjes uitblies. Deze mijlpaal vierden we met verschillende evenementen waarbij we belangrijke stakeholders uitnodigden om hen te bedanken voor de steun die ze TADA de voorbije tien jaar hebben gegeven.