TADA-jongeren hebben tijdens een recent project samen met politici en leerkrachten onderzocht wat voor hen belangrijk is in het onderwijs en voor de toekomst daarvan. Het project, dat plaatsvond in Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek, gaf de jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen en actief mee te denken over het onderwijs van de toekomst.

Met behulp van leerkrachten, schooldirecteuren en andere onderwijsprofessionals zoals gastdocenten, hebben de TADA-jongeren op een positieve manier het beroep van leerkracht en de school onder de loep kunnen nemen. Ze hebben besproken welk type leerkracht ze nodig hebben, hoe ze het beroep van leraar zien en wat ze anders willen zien in het onderwijs. De focus lag op het motiveren van jongeren om zelf het onderwijs in te gaan en hen het gevoel te geven dat ze deel kunnen uitmaken van een verandering.

Werkgroepen en echte professionals

Het project bestond uit acht werkgroepen die zich bezighielden met verschillende thema’s, waaronder de leerkracht, de speelplaats, het schoolgebouw en de lesweek/schooldag. In samenwerking met onderwijsprofessionals en politici, waaronder Benjamin Dalle, Lotte Stoops, Arno Verstraeten, Els Rochet, Cieltje Van Achter en Hilde Sabbe, hebben de jongeren gebrainstormd, collages en filmpjes gemaakt, klasgesprekken gevoerd en vragen gesteld aan de aanwezige professionals.

De bevindingen van de jongeren zijn omgezet in posters en samengevoegd tot een korte reportage. Opvallende politici, zoals Benjamin Dalle, zijn geïnterviewd over de onderwerpen van de jongeren. Daarnaast kregen de jongeren de kans om in het Brussels Parlement hun eigen wetsvoorstellen te presenteren. De overige kinderen mochten vervolgens stemmen over de wetsvoorstellen.

Het hoogtepunt van het project was een plenaire sessie in het parlement, waarbij alle gastdocenten waren uitgenodigd. Tijdens deze sessie werd het eindresultaat van de voorgaande weken gepresenteerd en besproken. De posters en reportages van de TADA-jongeren werden ook tentoongesteld tijdens TADA’s diplomauitreiking van het schooljaar 2022-2023.

Het project heeft niet alleen jongeren kennis laten maken met het leraarschap, maar ook leerkrachten en onderwijsprofessionals met Brusselse jongeren en verschillende lesmethoden. Dit kan het beroep van leraar aantrekkelijker maken en het lerarentekort aanpakken. De deelname van leerkrachten als gastdocent heeft geleid tot een actieve uitwisseling tussen TADA’s pedagogische coördinatoren en leerkrachten uit het traditionele onderwijs, waarbij beide partijen van elkaar hebben kunnen leren.

Meer te weten komen over TADA? Lees hier over de missie van de non profit. Hier ontdek je alles over het bezoek van prinses Claire aan de Schaarbeekse antenne en ten slotte kom je hier meer te weten over TADA’s aanwezigheid op de 20km door Brussel.

Share This