Ouderbetrokkenheid #4 – De ideale school volgens ouders

Wat verwachten ouders van een school? Hebben ze het gevoel dat naar hen geluisterd wordt? Wat gaat goed op school en wat kan nog beter? We vroegen het aan een groep ouders uit Brussel, met kinderen in zowel de lagere als de middelbare school.

In de vorige artikels (#1, #2 en #3) van onze reeks ‘Ouderbetrokkenheid’ lieten we educatieve professionelen aan het woord. Om de reeks af te sluiten, zijn we in gesprek gegaan met de andere partij: de ouders zelf. Zo vroegen we aan enkele ouders van TADA-kinderen om hun ideale school te beschrijven.

Het belang van toegankelijkheid

Ouders waarderen een toegankelijke school. Dat betekent ten eerste dat ze een open cultuur hebben. Ze vinden het fijn als leerkrachten hen regelmatig informatie geven over hun kind. Tegelijk willen ze zelf ook naar de school kunnen toestappen als ze ergens mee zitten. Toch blijkt dat niet altijd even evident te zijn. “De directie heb ik nog nooit gezien en de leerkrachten van mijn kinderen communiceren enkel digitaal”, zegt één van de ouders.

Kinderen presenteren

Mijn oudste dochter gaat door een moeilijke puberteit, maar ik weet niet precies wie ik daarover kan aanspreken op haar school. Het is een grote school en dat zorgt voor anonimiteit.”

Een tweede belangrijke factor, die samenhangt met die openheid, is communicatie. Alle ouders appreciëren heldere informatie. Dat geldt voor zowel het schoolreglement en het sanctiebeleid als het toezicht op de speelplaats. Sommige scholen zouden de communicatie tussen ouders onderling wel meer kunnen stimuleren; zo blijkt uit de gesprekken. Oudermomenten in groep organiseren is daar een voorbeeld van. Op die manier krijgen ook de ouders die minder gehoord worden een stem.

“Soms heb ik het gevoel dat ouders die luid roepen hun zin krijgen en brave ouders niet.”

Wat ouders het belangrijkst vinden, is dat hun kind op school veilig en in goede handen is. “Ik wil op de hoogte gebracht worden als mijn kind bijvoorbeeld gepest wordt, of als er een conflict is,” zegt één ouder, “dan kan ik daar thuis verder op inspelen.” Ook wanneer ouders bepaalde informatie toevertrouwen aan een leerkracht, verwachten ze dat in een veilige omgeving te kunnen doen. Dat wil zeggen dat die informatie met de nodige privacy moet behandeld worden. “Ik wil een leerkracht in vertrouwen kunnen nemen als ik bijvoorbeeld de concentratieproblemen van mijn kind wil bespreken”, zegt één ouder. “Het laatste wat ik wil, is dat mijn kind zes jaar lang een etiket opgeplakt krijgt.”

Een persoonlijke band

Ouders appreciëren het enorm als leerkrachten hun kinderen echt kennen. En dat ze dit niet alleen laten blijken als er problemen zijn, maar ook als het goed gaat op school. “Ik vind het fijn als een leerkracht mij het gevoel geeft dat ze mijn kind goed begrijpt. Ze weet dat mijn zoon gevoelig is en al eens stress heeft tijdens de examenperiode. Door daar met ons, de ouders, over te praten, kunnen we samen naar oplossingen zoeken.”

Ook de persoonlijke achtergrond van de kinderen is volgens de ouders van belang. Als de school weet dat sommige gezinnen thuis bijvoorbeeld geen rustige huiswerkplek hebben, kunnen ze samen zoeken naar een andere manier van huiswerkbegeleiding.

“Het heeft ons enorm geholpen dat mijn zoon van maandag tot donderdag op school kan blijven om zijn huiswerk te maken.”

Heeft de school een opvoedkundige taak? Deels wel. Zo zijn leerkrachten ook rolmodellen, maar de eindverantwoordelijkheid in de opvoeding ligt bij de ouders. “Wij moeten onze kinderen bepaalde normen en waarden meegeven; ervoor zorgen dat ze ’s morgens ontbeten hebben en op tijd op school komen”, zegt één ouder. “Opvoeding begint in het gezin, maar een kind leert niet alles in zijn familie. Als ouders moeten we de school dus helpen om onze kinderen te laten groeien.”

De ideale school?

Dat is een plek die kinderen een breed spectrum aanbiedt, en hun sterktes en kwaliteiten voedt. Zowel kinderen als leerkrachten moeten hiervoor de tijd en ruimte krijgen. “Ik heb het gevoel dat veel leerkrachten tegenwoordig gestresseerd zijn”, zegt één ouder. “Ze krijgen zo veel hooi op hun vork dat ze de tijd en middelen niet meer vinden om leerlingen écht te leren kennen en naar de kern van een situatie te zoeken. Dat is zowel voor hen als de kinderen bijzonder jammer.”

TADA NETWORKING LUNCHBREAK

Benieuwd naar meer? Doe mee aan de TADA networking lunchbreak: een gratis online sessie waar we inspiratie en ideeën over inclusie uitwisselen.

Share This