Onderwijsongelijkheid in België: een perspectief

De verschillende startposities van leerlingen in het onderwijs staan niet netjes naast elkaar. Herinner je je Aïsha nog, waarvan beide ouders Farsi spreken? Zij kan thuis geen hulp vragen bij huiswerk of de schooltaal oefenen. Of Emma, die opgevoed wordt door een alleenstaande mama en dus financieel ook niet kan meegenieten van aanvullend onderwijs of uitstapjes. Elke leerling verdient een ondersteunende aanpak waar hij of zij het nodig heeft, om gelijke kansen te kunnen krijgen. Maar wat is de situatie van onderwijsongelijkheid in België vandaag? Welke ondersteuning bestaat er?

Schoolprestaties hangen niet alleen af van de inzet van leerlingen. De OESO-cijfers wijzen erop dat externe factoren zoals familiale achtergrond ook een heel belangrijke rol spelen. Doordat niet elk kind met dezelfde voorrechten het onderwijs binnenstapt, ontstaat er onderwijsongelijkheid. Door sommige van onze eigen schoolervaringen beseffen we de ernst van de situatie moeilijk. Toch is het cijfer van onderwijsongelijkheid in België hoger dan in vele andere Europese landen.

Sofie Foets, oprichtster van TADA, schreef onlangs een opiniestuk in De Tijd over het belang van preventief investeren in onze kwetsbare jeugd: schooluitval en jeugdwerkloosheid moeten we méér voorkomen, in plaats van genezen, aldus Sofie.

In een video-interview vorig jaar, voor KULeuven, mocht Sofie ook 3 pistes aankaarten om te komen tot beter onderwijs in Vlaanderen.

  • Het beroep van leerkracht opwaarderen

Kinderen hebben gemotiveerde en gepassioneerde rolmodellen nodig, die hen op weg helpen om hun dromen waar te maken. Helaas doet het lerarentekort het onderwijsniveau geweld aan. Als het beroep van leerkracht meer in de kijker werd gezet en werd opgewaardeerd, zouden we al een wereld van verschil zien.

 

  • Buitenschools leren aanmoedigen

Scholen kunnen niet alles alleen, daarom zit er veel potentiële winst in méér samenwerking met de gemeenschap rond de school, inclusief het bedrijfsleven.

Sofie pleit voor:

  • Méér duaal leren en méér bruggen tussen de wereld van het onderwijs en die van het bedrijfsleven, op jonge leeftijd al.
  • Meer leren van rolmodellen, in de klas én buiten de klas.
  • Meer inzetten op digitale transformatie, digitale geletterdheid en mediawijsheid.
  •  

Ook is het belangrijk jongeren aan te moedigen in gesprek te gaan met mensen uit andere kringen en gemeenschappen, met bijvoorbeeld een andere geloofsovertuiging, sociaal-economische achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd enz.

  • Meer differentiatie 

Niet elk kind start aan zijn schoolcarrière met dezelfde bagage. Niet elk kind heeft baat bij dezelfde aanpak. Meer differentatië in functie van de noden van kinderen, zou welkom zijn.

Gisteren publiceerde Kande Kazadi, vast vrijwilliger bij TADA en lid van de denktank de Vrijdaggroep een paper met 9 aanbevelingen om onderwijsongelijkheid in België aan te pakken. TADA onderschrijft alle negen aanbevelingen en pleit voor implementatie van zoveel mogelijk suggesties, zo snel mogelijk. Meer weten? Lees de paper hier.

Wil jij nu direct graag méér doen voor kwetsbare jongeren in Brussel? Bekijk op onze website hoe je ons kan steunen.

Onze workshops

Zin om actie te ondernemen? Onze workshops zijn bedoeld voor iedereen in een coachende of toezichthoudende rol – of je nu een leraar, sportcoach of teamleider bent.

Share This