Waarom micro-agressies een probleem zijn

Wat zijn micro-agressies en waarom zijn ze een probleem? Beeld je in dat een aspect van jouw identiteit mensen zo triggert dat je er op dagdagelijkse basis vragen over krijgt. ‘Spreek jij echt Nederlands?’ of ‘mag ik je haar aanraken?’ hoor je dag na dag, je hele leven lang. Je voelt je alsmaar meer als een rariteit. Geïnspireerd op Mena Fombo’s TED-talk, lees je in dit artikel waarom micro-agressies een probleem zijn en wat we eraan kunnen doen.

Micro-agressies in het discriminatie-spectrum

Hoewel we allemaal bewust zijn van het systematisch en structureel racisme in de samenleving, zijn microagressies minder voor de hand liggend. Het verschil tussen microagressies en openlijke discriminatie of macroagressies, is dat mensen zich van de eerste in veel gevallen niet bewust zijn. Door ingebakken denkwijzen beseffen we niet altijd welke impact bepaalde uitspraken en handelingen kunnen hebben. Maar zinnen zoals ‘mag ik je haar aanraken’ kunnen heel destructief zijn, omdat ze impliceren dat de persoon in kwestie enigszins abnormaal is.

Microagressies stoppen niet bij racistische uitspraken. Op gelijk welk aspect van iemands persoonlijke identiteit bestaan aanvallende uitspraken, waaronder religieuze, seksuele, gendergerelateerde etc. ‘Je bent mooi voor een dik meisje.’ Het impliceert opnieuw dat de persoon niet voldoet aan de norm.

De grens tussen de soorten agressies, zoals micro- en macro-agressies, is heel dun. Velen die het meemaken zien dan ook het onderscheid niet. Discriminatie is discriminatie en racisme is racisme, want elke soort kwetst op een zekere manier de gevoelens van de ontvanger in de interactie. Opnieuw zien we waarom micro-agressies een probleem zijn.

Als we woorden als mensen zouden kunnen beschrijven; zou ‘macht’ de grootvader zijn, ‘vooroordelen’ de grootmoeder en gaven zij geboorte aan ‘racisme’. Nu gaat ‘racisme’ samen met ‘onwetendheid’ en heet hun kind ‘microagressie.’ – Mena Fombo

Wat kunnen we tegen microagressies doen?

Hoe kunnen we microagressies stilaan laten verdwijnen? Er zijn drie pistes waar aan gewerkt kan worden.

1. Instituties

Allereerst zou er op institutioneel vlak verandering moeten komen. Scholen zouden bijvoorbeeld vakken zoals Geschiedenis iets meer aandacht kunnen bieden en niet alles enkel vanuit 1 perspectief bekijken. Ook de mediarepresentatie kan diverser, zodat niemand meer als ‘uitzondering’ wordt gezien. Dergelijke veranderingen kunnen ervoor zorgen dat iedereen alsmaar meer gewoon raakt aan de werkelijkheid van onze diverse samenleving. Op die manier kunnen microagressies langzaamaan beginnen verdwijnen.

2. Zelf nadenken en bijleren

Ten tweede is het belangrijk om te willen bijleren. Nadenken over je eigen acties en denkwijzen is een goede start. Misschien kan je iets empathischer zijn of minder in clichés proberen te denken. Als we begrijpen dat we vooroordelen hebben, kunnen we onze vastgeroeste denkpatronen stilaan veranderen. Je kan jezelf op veel verschillende manieren bijscholen: door blogs en persoonlijke essays te lezen, doorleefde ervaringen te begrijpen, buiten je eigen perspectief te proberen denken…

3. Mensen erop aanspreken

Ten slotte kunnen wij in onze dagelijkse conversaties het verschil maken. Hoor je iemand een (micro)-agressieve uitspraak doen? Spreek die persoon erop aan. Vooroordelen zitten diep in onze cultuur gebakken. Vaak hebben mensen het dus zelf niet door dat ze vooroordelen hebben. Wat wel belangrijk is, is dat ze zichzelf erop ‘betrappen’ en corrigeren. Erkenning en bewustwording is de eerste stap naar verbetering.

Heb je de persoon in kwestie erop aangewezen maar voel je dat hij of zij de ernst ervan niet helemaal begrijpt? Via ervaringsverhalen over mensen die gediscrimineerd worden, kan je de impact van je boodschap vergroten. Mensen worden dan empathischer omdat ze zich in het verhaal kunnen inleven. Bekijk ook de ervaringen van enkele van onze alumni met microagressies.

Wil je graag meer informatie? Klik hier om verder geïnspireerd te raken over inclusie en diversiteit.

Onze workshops

Zin om actie te ondernemen? Onze workshops zijn bedoeld voor iedereen in een coachende of toezichthoudende rol – of je nu een leraar, sportcoach of teamleider bent.

Share This