Bij TADA zijn we voortdurend op zoek naar hoe we onze impact kunnen maximaliseren. Hoewel we er erg trots op zijn dat we al meer dan 2.000 jongeren in Brussel bereiken, zijn we er ons ook van bewust dat er nog een groot aantal jongeren is dat baat kan hebben bij onze activiteiten. Verder is ook onze pedagogische aanpak en ons vermogen om een brug te bouwen tussen de werkwereld en jongeren iets dat we met een groter publiek willen delen.

Met dit in gedachten besloten we om een bestaand model uit Nederland te bestuderen en de toepasbaarheid ervan in de Brusselse onderwijscontext te evalueren. Dit studieproject van TADA in reguliere scholen werd ondersteund door het Erasmus+ programma.

TADA integreren in reguliere scholen

Het Europese onderwijslandschap is voortdurend in ontwikkeling. Het gaat telkens op zoek naar innovatieve manieren om de werkwereld te integreren tijdens de reguliere schooltijden. In dit opzicht waren we geïnteresseerd om een initiatief van IMC, de organisatie in Nederland waarop TADA gebaseerd is, naar België te brengen.

Het initiatief ‘IMC Basis’ integreert de activiteiten van de  weekendschool al jaren in reguliere scholen. Door de werking ervan te bestuderen, konden we nagaan of het ook in de Brusselse context zou kunnen worden geïmplementeerd. Op die manier kunnen we meer kinderen bereiken op de plaats waar ze de hele week doorbrengen: school. Het doel is verder ook om een link te leggen tussen de school- en werkwereld en verrijkende ontmoetingen te faciliteren tussen de volwassen wereld en die van kinderen in kwetsbare situaties.

Een engagement ondersteund door Erasmus+

Erasmus+ is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat samenwerking en innovatie in onderwijs en opleiding wil aanmoedigen. Op deze manier komen organisaties uit verschillende landen samen om innovatieve methoden te ontwikkelen, ervaringen uit te wisselen en de kwaliteit van het onderwijs in Europa te verhogen. Het is onder deze paraplu dat TADA de krachten heeft gebundeld met IMC (Nederland) en STEP (Slovenië) om het IMC Basis-project te verkennen.

Met dit project wilden we de wenselijkheid en haalbaarheid analyseren. Daarnaast beoogden we ook te bepalen of een dergelijk concept kan worden aangepast en geïntegreerd in de Brusselse scholen. Het houdt immers de belofte in van meer impact door meer kinderen te bereiken. STEP speelde een cruciale rol in dit avontuur door ons te helpen onze bevindingen te delen met andere Europese organisaties tijdens een online conferentie.

Meer weten over onze impactvolle partnerschappen? Ontdek hoe we streven naar gelijke kansen voor jongeren aan de hand van onder andere onze samenwerking met Manhattn’s.

Share This